Logistika

Pasterizovani proizvodi

Tegla-poklopac Vrsta proizvoda Neto masa Neto masa ploda Dimenzije transportnog paketa Masa transportnog paketa Tegli/ limenki u paketu Paketa u redu Redova na paleti Paketa na paleti Tegli na paleti Dimenzije palete Visina i masa palete

370ml standard

ТO ø 66

Zelena maslina sa košticom 360g 200g 360x285x125mm 12kg 20 8 8 64 1280 80x120cm 115cm/ 788kg
Zelena maslina bez koštice 360g 170g 360x285x125mm 12kg 20 8 8 64 1280 80x120cm 115cm/ 788kg
Zelena maslina punjena pastom od paprike 360g 180g 360x285x125mm 12kg 20 8 8 64 1280 80x120cm 115cm/ 788kg
Zelena maslina punjena bademom 360g 200g 360x285x125mm 12kg 20 8 8 64 1280 80x120cm 115cm/ 788kg
Crna maslina sa košticom 360g 200g 360x285x125mm 12kg 20 8 8 64 1280 80x120cm 115cm/ 788kg
Crna maslina bez koštice 360g 170g 360x285x125mm 12kg 20 8 8 64 1280 80x120cm 115cm/ 788kg
Marinirana papričica 360g 170g 360x285x125mm 12kg 20 8 8 64 1280 80x120cm 115cm/ 788kg
Šampinjoni marinirani celi 360g 200g 360x285x125mm 12kg 20 8 8 64 1280 80x120cm 115cm/ 788kg
Šampinjoni marinirani rezani 360g 180g 360x285x125mm 12kg 20 8 8 64 1280 80x120cm 115cm/ 788kg

580ml facet ТO ø 82

Šampinjoni marinirani celi 560g 300g 255x342x130mm 10,7kg 12 9 8 72 864 80x120cm 121,5cm/ 790,4kg
Šampinjoni marinirani rezani 560g 300g 255x342x130mm 10,7kg 12 9 8 72 864 80x120cm 121,5cm/ 790,4kg

720ml venecija ТO ø 82

Zelena maslina sa košticom 700g 400g 345x257x162mm 12,5kg 12 9 7 63 756 80x120cm 125cm/ 807,5kg
Zelena maslina bez koštice 700g 350g 345x257x162mm 12,5kg 12 9 7 63 756 80x120cm 125cm/ 807,5kg
Zelena maslina punjena pastom od paprike 700g 390g 345x257x162mm 12,5kg 12 9 7 63 756 80x120cm 125cm/ 807,5kg
Zelena maslina punjena bademom 700g 400g 345x257x162mm 12,5kg 12 9 7 63 756 80x120cm 125cm/ 807,5kg
Crna maslina sa košticom 700g 400g 345x257x162mm 12,5kg 12 9 7 63 756 80x120cm 125cm/ 807,5kg
Crna maslina bez koštice 700g 350g 345x257x162mm 12,5kg 12 9 7 63 756 80x120cm 125cm/ 807,5kg
Marinirana papričica 700g 360g 345x257x162mm 12,5kg 12 9 7 63 756 80x120cm 125cm/ 807,5kg
Kornišoni ех. baby 700g 360g 345x257x162mm 12,5kg 12 9 7 63 756 80x120cm 125cm/ 807,5kg
Krastavci (6-9cm) 700g 380g 345x257x162mm 12,5kg 12 9 7 63 756 80x120cm 125cm/ 807,5kg
Кornišoni (3-6cm) 700g 360g 345x257x162mm 12,5kg 12 9 7 63 756 80x120cm 125cm/ 807,5kg
Šampinjoni marinirani celi 700g 400g 345x257x162mm 12,5kg 12 9 7 63 756 80x120cm 125cm/ 807,5kg
Šampinjoni marinirani rezani 700g 380g 345x257x162mm 12,5kg 12 9 7 63 756 80x120cm 125cm/ 807,5kg

1500ml
-
ТO ø 82

Zelena maslina sa košticom 1450g 900g 345x225x205mm 12,8kg 6 12 6 72 432 80x120cm 134,5cm/ 941,6kg
Zelena maslina sa košticom S.S.Mammoth 1450g 900g 345x225x205mm 12,8kg 6 12 6 72 432 80x120cm 134,5cm/ 941,6kg
Zelena maslina bez koštice 1450g 900g 345x225x205mm 12,8kg 6 12 6 72 432 80x120cm 134,5cm/ 941,6kg
Zelena maslina punjena pastom od paprike 1450g 900g 345x225x205mm 12,8kg 6 12 6 72 432 80x120cm 134,5cm/ 941,6kg

Limenka 5l okrugla

Šampinjoni celi 4,3kg 2,5kg - 4,6kg 6 35 5 175 175 80x120cm 135cm/ 825kg
Šampinjoni marinirani rezani 4,3kg 380g - 4,6kg 6 35 5 175 175 80x120cm 135cm/ 825kg

Konzervisani proizvodi

Pakovanje Vrsta proizvoda Neto masa Neto masa ploda Dimenzije transportnog paketa Masa transportnog paketa Jed. pakovanja u paketu Paketa u redu Redova na paleti Paketa na paleti Pakovanja na paleti Dimenzije palete Visina i masa palete

PE Dojpak kesica

Zelena maslina sa košticom 170g 100g 375x230x155mm 5,9kg 30 9 6 54 1620 80x120cm 114cm/ 338,6kg
Zelena maslina bez koštice 150g 75g 375x230x155mm 5,9kg 30 9 6 54 1620 80x120cm 114cm/ 338,6kg
Zelena maslina punjena pastom od paprike 170g 100g 375x230x155mm 5,9kg 30 9 6 54 1620 80x120cm 114cm/ 338,6kg
Marinirana papričica 170g 90g 375x230x155mm 5,9kg 30 9 6 54 1620 80x120cm 114cm/ 338,6kg
Šampinjoni marinirani celi 170g 100g 375x230x155mm 5,9kg 30 9 6 54 1620 80x120cm 114cm/ 338,6kg
Šampinjoni marinirani rezani 150g 75g 375x230x155mm 5,3kg 30 9 6 54 1620 80x120cm 114cm/ 338,6kg

Limenka 20l

Zelena maslina sa košticom 19,5kg 13kg - 20,5kg 1 15 3 45 45 80x120cm 120cm/ 942,5kg
Zelena maslina bez koštice 19,5kg 10kg - 20,5kg 1 15 3 45 45 80x120cm 120cm/ 942,5kg
Zelena maslina rezana 19,5kg 13kg - 20,5kg 1 15 3 45 45 80x120cm 120cm/ 942,5kg
Zelena maslina punjena pastom od paprike 19,5kg 10kg - 20,5kg 1 15 3 45 45 80x120cm 120cm/ 942,5kg
Zelena maslina punjena bademom 19,5kg 13kg - 20,5kg 1 15 3 45 45 80x120cm 120cm/ 942,5kg

PP kanta 19,7l

Šampinjoni marinirani celi 19,5kg 13kg - 20,1kg 1 8 3 24 24 80x120cm 104cm/ 502,4kg
Šampinjoni marinirani rezani 19,5kg 13kg - 20,1kg 1 8 3 24 24 80x120cm 104cm/ 502,4kg
Marinirana papričica 19,5kg 10kg - 20,1kg 1 8 3 24 24 80x120cm 104cm/ 502,4kg
Crna maslina sa kosticom prirodna 19,5kg 13kg - 20,1kg 1 8 3 24 24 80x120cm 104cm/ 502,4kg
Crna maslina sa kosticom Kalamata 19,5kg 13kg - 20,1kg 1 8 3 24 24 80x120cm 104cm/ 502,4kg
Crna maslina bez koštice Kalamata 19,5kg 10kg - 20,1kg 1 8 3 24 24 80x120cm 104cm/ 502,4kg
Kornišoni Ex. baby 19,5kg 10kg - 20,1kg 1 8 3 24 24 80x120cm 104cm/ 502,4kg

PP kanta 6,1l

Zelena maslina sa košticom 6kg 4kg - 6,3kg 1 18 4 72 72 80x120cm 115cm/ 473,6kg
Zelena maslina bez koštice 6kg 3kg - 6,3kg 1 18 4 72 72 80x120cm 115cm/ 473,6kg
Crna maslina bez koštice Kalamata 6kg 3kg - 6,3kg 1 18 4 72 72 80x120cm 115cm/ 473,6kg
Zelena maslina rezana 6kg 3kg - 6,3kg 1 18 4 72 72 80x120cm 115cm/ 473,6kg
Zelena maslina punjena pastom od paprike 6kg 4kg - 6,3kg 1 18 4 72 72 80x120cm 115cm/ 473,6kg
Crna maslina sa košticom Kalamata 6kg 4kg - 6,3kg 1 18 4 72 72 80x120cm 115cm/ 473,6kg
Crna maslina sa košticom prirodna 6kg 4kg - 6,3kg 1 18 4 72 72 80x120cm 115cm/ 473,6kg
Zelena maslina punjena bademom 6kg 3,5kg - 6,3kg 1 18 4 72 72 80x120cm 115cm/ 473,6kg
Marinirana papričica 6kg 3kg - 6,3kg 1 18 4 72 72 80x120cm 115cm/ 473,6kg
Šampinjoni marinirani celi 6kg 4,5kg - 6,3kg 1 18 4 72 72 80x120cm 115cm/ 473,6kg
Šampinjoni marinirani rezani 6kg 4,5kg - 6,3kg 1 18 4 72 72 80x120cm 115cm/ 473,6kg
Kornišoni Ex. baby 6kg 3kg - 6,3kg 1 18 4 72 72 80x120cm 115cm/ 473,6kg

PET balon 5l

Šampinjoni marinirani rezani 5kg 2,7kg - 5,3 1 35 3 105 105 80x120cm 101cm/ 576,5kg
Šampinjoni marinirani celi 5kg 2,7kg - 5,3 1 35 3 105 105 80x120cm 101cm/ 576,5kg
Zelena maslina bez koštice 5kg 2,5kg - 5,3 1 35 3 105 105 80x120cm 101cm/ 576,5kg
Zelena maslina rezana 5kg 2,5kg - 5,3 1 35 3 105 105 80x120cm 101cm/ 576,5kg

Maslinovo ulje

Flaša Vrsta proizvoda Neto zapremina Dimenzije transportnog paketa Masa transportnog paketa Flaša/ limenki u paketu Paketa u redu Redova na paleti Paketa na paleti Flaša / limenki na paleti Dimenzije palete Visina i masa palete

Limenka

Devičansko maslinovo ulje 5l 300x241x317mm 20,1 4 10 4 40 160 80x120cm 160cm / 800kg
Devičansko maslinovo ulje 3l 300x241x317mm 12,1 4 10 6 60 240 80x120cm 160cm / 750kg

Staklena flaša 1l

Devičansko maslinovo ulje 1l 335x250x260mm 16,5kg 12 10 5 50 600 80x120cm 145cm / 850kg
Ulje komine masline 1l 335x250x260mm 16,5kg 12 10 5 50 600 80x120cm 145cm / 850kg

PET flaša

Ulje komine masline 1l 335x250x260mm 11,7kg 12 10 5 50 600 80x120cm 145cm / 605kg

Sterilizovani proizvodi

Pakovanje Vrsta proizvoda Neto masa Neto masa ploda Dimenzije transportnog paketa Masa jediničnog pakovanja Br limenki u paketu Kom u redu Redova na paleti Kom na paleti Dimenzije palete Visina i masa palete

Limenka 5l okrugla

Crna maslina sa košticom-oksidovana 4,1kg 2,5kg - 4,7kg 1 35 5 175 80x120cm 135cm/ 842,5kg
Crna maslina rezana - oksidovana 4,1kg 2,5kg - 4,7kg 1 35 5 175 80x120cm 135cm/ 842,5kg
Crna maslina bez koštice-oksidovana 4,1kg 2kg - 4,7kg 1 35 5 175 80x120cm 135cm/ 842,5kg

Vakum proizvodi

Pakovanje Vrsta proizvoda Neto masa Neto masa ploda Dimenzije transportnog paketa Masa transportnog paketa Br kesa u paketu Kom u redu Redova na paleti Kom na paleti Dimenzije palete Visina i masa palete

PP kesa

Crna maslina sa košticom sušena 0,4kg 0,4kg 390x295x250mm 21kg 50 400 4 1600 80x120cm 114cm / 692kg

Kvalitet

U cilju da naši proizvodi budu bezbedni i vrhunskog kvaliteta, uveli smo i primenjujemo principe HACCP sistema. Eksterno sertifikaciono telo TMS CEE d.o.o. svake godine prati naš rad i potvdrđuje uspešnost u postizanju ovog cilja.

Rezultat našeg rada su zadovoljni potrošači, što potvrđuju i nagrade osvojene na brojnim sajmovima. Na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu  naši proizvodi su dobitnici nagrada za kvalitet:

  • Šampinjoni marinirani rezani 720ml - Zlatna medalja za kvalitet i Šampion u grupi proizvoda
  • Šampinjoni marinirani celi 720ml - Zlatna medalja za kvalitet
  • Zelena odgorčena stona maslina bez koštice 720ml - Zlatna medalja za kvalitet

U firmi SITI d.o.o. se stalno ulažu napori da naši proizvodi održe visok kvalitet. Naši zaposleni imaju stalne edukacije i prate novine u našoj branši kako u zemlji tako i u svetu. Redovno posećujemo svetske sajmove hrane, među kojima je i vodeći sajam hrane  Anuga, Keln...

SITI plakete