ПАСТЕРИЗОВАНИ ПРОИЗВОДИТегла - поклопац Врста производа Нето маса Нето маса плода Димензије трансп. пакeтa Маса трансп. пакета Тегли у пакету Пакета у реду Редова на палети Пакета на палети Тегли на палети Димензије палете Висина и маса палете
370мл стандард - ТO ø 66 Зелена маслина са коштицом 370г 200г 36x28, 5x12, 5цм 12кг 20 8 8 64 1280 80x120цм 115цм/788кг
Зелена маслина без коштицом 360г 170г 36x28, 5x12, 5цм 12кг 20 8 8 64 1280 80x120цм 115цм/788кг
Зелена маслина пуњена пастом од паприке 360г 200г 36x28, 5x12, 5цм 12кг 20 8 8 64 1280 80x120цм 115цм/788кг
Зелена маслина пуњена бадемом 360г 200г 36x28, 5x12, 5цм 12кг 20 8 8 64 1280 80x120цм 115цм/788кг
Црна маслина са коштицом 370г 200г 36x28, 5x12, 5цм 12кг 20 8 8 64 1280 80x120цм 115цм/788кг
Маринирана папричица љута 350г 200г 36x28, 5x12, 5цм 12кг 20 8 8 64 1280 80x120цм 115цм/788кг
Шампињони маринирани цели 360г 200г 36x28, 5x12, 5цм 12кг 20 8 8 64 1280 80x120цм 115цм/788кг
Шампињони маринирани резани 360г 200г 36x28, 5x12, 5цм 12кг 20 8 8 64 1280 80x120цм 115цм/788кг
720мл стандард - ТO ø 82 Зелена маслина са коштицом 700г 400г 37x27x15цм 12,5кг 12 9 7 63 756 80x120цм 120цм/807,5кг
Зелена маслина без коштицом 700г 350г 37x27x15цм 12,5кг 12 9 7 63 756 80x120цм 120цм/807,5кг
Зелена маслина пуњена пастом од паприке 700г 400г 37x27x15цм 12,5кг 12 9 7 63 756 80x120цм 120цм/807,5кг
Зелена маслина пуњена бадемом 700г 400г 37x27x15цм 12,5кг 12 9 7 63 756 80x120цм 120цм/807,5кг
Црна маслина са коштицом 700г 400г 37x27x15цм 12,5кг 12 9 7 63 756 80x120цм 120цм/807,5кг
Маринирана папричица љута 700г 400г 37x27x15цм 12,5кг 12 9 7 63 756 80x120цм 120цм/807,5кг
Корнишони 700г 400г 27x18x14,5цм 6,3кг 6 16 7 112 672 116x725,6цм 120цм/807,5кг
Краставци 700г 400г 27x18x14,5цм 6,3кг 6 16 7 112 672 116x725,6цм 120цм/807,5кг
720мл венеција ТO ø 82 Шампињони маринирани цели 700г 400г 35x26x16цм 13кг 12 9 7 63 756 80x120цм 127цм/839кг
Шампињони маринирани резани 700г 380г 35x26x16цм 13кг 12 9 7 63 756 80x120цм 127цм/839кг
1500мл - ТO ø 100 Зелена маслина са коштицом 1450г 900г 27x27x15цм 8,8кг 4 12 7 84 336 80x120цм 120цм/759,2кг
Зелена маслина са коштицом С.С.Мамут 1450г 900г 27x27x15цм 8,8кг 4 12 7 84 336 80x120цм 120цм/759,2кг
Зелена маслина без коштице 1450г 780г 27x27x15цм 8,8кг 4 12 7 84 336 80x120цм 120цм/759,2кг
Зелена маслина пуњена пастом од паприке 1450г 900г 27x27x15цм 8,8кг 4 12 7 84 336 80x120цм 120цм/759,2кг


КОНЗЕРВИСАНИ ПРОИЗВОДИ


Паковање Врста производа Нето маса Нето маса плода Димензије трансп. пакeтa Маса трансп. пакета Јед. пак. у пакету Пакета у реду Редова на палети Пакета на палети Паковања на палети Димензије палете Висина и маса палете
ПЕ дојпак кесица Зелена маслина са коштицом 180г 100г 39x24, 5x16, 5цм 6кг 30 9 6 54 1620 80x120цм 114цм/344кг
Зелена маслина без коштице 170г 85г 39x24, 5x16, 5цм 6кг 30 9 6 54 1620 80x120цм 114цм/344кг
Зелена маслина пуњена пастом од паприке 170г 100г 39x24, 5x16, 5цм 6кг 30 9 6 54 1620 80x120цм 114цм/344кг
Маринирана папричица љута 160г 90г 39x24, 5x16, 5цм 5,7кг 30 9 6 54 1620 80x120цм 114цм/327,8кг
Шампињони маринирани цели 160г 100г 39x24, 5x16, 5цм 5,7кг 30 9 6 54 1620 80x120цм 114цм/327,8кг
Шампињони маринирани резани 160г 100г 39x24, 5x16, 5цм 5,7кг 30 9 6 54 1620 80x120цм 114цм/327,8кг
Лименка 20л Зелена маслина са коштицом 19,5кг 13кг 20,5кг 1 15 3 45 45 80x120цм 120цм/942,5кг
Зелена маслина без коштицом 19,5кг 10кг 20,5кг 1 15 3 45 45 80x120цм 120цм/942,5кг
Зелена маслина резана 19,5кг 10кг 20,5кг 1 15 3 45 45 80x120цм 120цм/942,5кг
Зелена маслина пуњена пастом од паприке 19,5кг 10кг 20,5кг 1 15 3 45 45 80x120цм 120цм/942,5кг
Зелена маслина пуњена бадемом 19,5кг 10кг 20,5кг 1 15 3 45 45 80x120цм 120цм/942,5кг
Црна маслина са коштицом - природна 19,5кг 13кг 20,5кг 1 15 3 45 45 80x120цм 120цм/942,5кг
Црна маслина са коштицом - Каламата 19,5кг 13кг 20,5кг 1 15 3 45 45 80x120цм 120цм/942,5кг
Пластична канта 19,7л Шампињони маринирани цели 19,5кг 13кг 20,5кг 1 8 3 24 24 80x120цм 104цм/512кг
Шампињони маринирани резани 19,5кг 13кг 20,5кг 1 8 3 24 24 80x120цм 104цм/512кг
Пластична канта 6,1л Шампињони маринирани цели 6кг 4,5кг 6,3кг 1 15 4 60 60 80x120цм 97цм/398кг
Шампињони маринирани резани 6кг 4,5кг 6,3кг 1 15 4 60 60 80x120цм 97цм/398кг


СТЕРИЛИЗОВАНИ ПРОИЗВОДИ


Паковање Врста производа Нето маса Нето маса плода Димензије трансп. пакeтa Маса трансп. пакета Јед. пак. у пакету Пакета у реду Редова на палети Пакета на палети Паковања на палети Димензије палете Висина и маса палете
Лименка 5л Црна маслина са коштицом Јумбо - оксидована 4,1кг 2,5кг 48,7x31x24,5 28,4кг 6 5 6 30 180 80x120цм 162цм/872 кг
Црна маслина са коштицом С.С.Мамут - оксидована 4,1кг 2,5кг 48,7x31x24,5 28,4кг 6 5 6 30 180 80x120цм 162цм/872 кг
Црна маслина без коштице Јумбо - оксидована 4,1кг 2кг 48,7x31x24,5 28,4кг 6 5 6 30 180 80x120цм 162цм/872 кг