Masline

Kada prolaziš pored MASLINE, pokloni joj se, nije rečeno bez razloga!

Zelena odgorčena stona maslina bez koštice

Zelena odgorčena stona maslina bez koštice

1500ml
720ml
370ml
170g

Zelena odgorčena stona maslina sa košticom

Zelena odgorčena stona maslina bez koštice S.S.MAMMOTH

1500ml

Zelena odgorčena stona maslina sa košticom

1500ml
720ml
370ml
170g

Zelena odgorčena stona maslina punjena pastom paprike

Zelena odgorčena stona maslina bez koštice

1500ml
720ml
370ml
170g

Zelena stona maslina punjena bademom

Zelena stona maslina punjena bademom
720ml i 370ml

Crna odgorčena stona maslina bez koštice

Crna odgorčena stona maslina bez koštice
720ml i 370ml

Crna odgorčena stona maslina sa košticom

Crna odgorčena stona maslina sa košticom
720ml i 370ml

Pakovanje maslina u kanti

Zelena odgorčena stona maslina sa košticom 13kg
Zelena odgorčena stona maslina sa košticom S.S.MAMMOTH 13kg
Zelena odgorčena stona maslina bez koštice 10kg
Zelena odgorčena stona maslina bez koštice S.S.MAMMOTH 10kg
Zelena odgorčena stona maslina punjena pastom od paprike 10kg
Zelena odgorčena stona maslina punjena bademom 10kg
Zelena odgorčena stona maslina REZANA 13kg
Crna odgorčena stona maslina sa košticom Kalamata 13kg
Crna odgorčena stona maslina bez koštice Kalamata 10kg
Crna odgorčena stona maslina sa košticom prirodna 13kg

Pakovanje oksidovanih maslina u kanti

Crna odgorčena stona maslina sa košticom oxidovana 2.5kg
Crna odgorčena stona maslina sa košticom oxidovana
S.S.Mammoth 2.5kg
Crna odgorčena stona maslina bez koštice oxidovana 2kg
Crna odgorčena stona maslina bez koštice oxidovana
S.S.Mammoth 2kg
Crna odgorčena stona maslina rezana oxidovana 2.5kg

Zelena odgorčena stona maslina bez koštice 2,5kg

Zelena odgorčena stona maslina bez koštice
2,5kg

Zelena odgorčena stona maslina bez koštice 3kg

Zelena odgorčena stona maslina bez koštice
3kg

Zelena odgorčena stona maslina rezana

Zelena odgorčena stona maslina rezana
2,5kg i 3kg

Zelena odgorčena stona maslina sa košticom 4kg

Zelena odgorčena stona maslina sa košticom
4kg

Zelena stona maslina punjena pastom od paprike 4kg

Zelena stona maslina punjena pastom od paprike
4kg

Zelena stona maslina punjena bademom 3,5kg

Zelena stona maslina punjena bademom
3,5kg

Crna odgorčena stona maslina bez koštice Kalamata

Crna odgorčena stona maslina bez koštice Kalamata
3kg

Crna odgorčena stona maslina sa košticom Kalamata

Crna odgorčena stona maslina sa košticom Kalamata
4kg

LOGISTIKA

Kvalitet

U cilju da naši proizvodi budu bezbedni i vrhunskog kvaliteta, uveli smo i primenjujemo principe HACCP sistema. Eksterno sertifikaciono telo TMS CEE d.o.o. svake godine prati naš rad i potvdrđuje uspešnost u postizanju ovog cilja.

Rezultat našeg rada su zadovoljni potrošači, što potvrđuju i nagrade osvojene na brojnim sajmovima. Na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu  naši proizvodi su dobitnici nagrada za kvalitet:

  • Šampinjoni marinirani rezani 720ml - Zlatna medalja za kvalitet i Šampion u grupi proizvoda
  • Šampinjoni marinirani celi 720ml - Zlatna medalja za kvalitet
  • Zelena odgorčena stona maslina bez koštice 720ml - Zlatna medalja za kvalitet

U firmi SITI d.o.o. se stalno ulažu napori da naši proizvodi održe visok kvalitet. Naši zaposleni imaju stalne edukacije i prate novine u našoj branši kako u zemlji tako i u svetu. Redovno posećujemo svetske sajmove hrane, među kojima je i vodeći sajam hrane  Anuga, Keln...

SITI plakete